บทความเดือนมิถุนายนUMI AUTO CHAT คือ ระบบ chat อัตโนมัติ แต่มีความสามารถ หลากหลาย ทั้งส่ง SMS เติมเงิน โทรศัพท์ และ เปิด ปิด ไฟ ในบ้าน ด้วย การเชื่อมต่อ โปรแกรม V-box ของวอต้า อีกโปรเจคหนึ่ง โดย ความสามารถ ของยูมิ จะสามารถ ตอบสนอง ผู้ใช้ รวมทั้ง การใช้จ่าย ออนไลน์ ต่างๆ ในแบบ ที่ผู้ ใช้ ประทับ ใจอย่างแน่ นอน ขณะ นี้ เป้นโปรเจค ปิด ของเรา แต่สามารถ ทดสอบ หน้าตา โปรแกรมได้ที่ http://www.theumi.xyz