บทความเดือนมิถุนายนประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร ได้รับการยกย่องจากสื่อท่องเที่ยวระดับโลกอย่างนิตยสาร Travel and Leisure  และเว็บไซต์สังคมการท่องเที่ยว VirtualTourist.co ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดเยี่ยม และมีอาหารริมถนนที่ลากหลายและดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากเว็บไซต์ thaistreetfood.net จัดสร้างขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมอาหารริมทางของไทย เป็นตัวช่วยที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาอาหารริมทางสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อให้ชาวต่างชาติได้พบกับความสนุกสนานในการลิ้มลองอาหารริมทาง ทราบแหล่งซื้อรับประทาน และทราบถึงสรรพคุณ วัตถุดิบเครื่องปรุง ตลอดจนวัฒนธรรมการบริโภคอาหารริมทางของคนไทยในแต่ละภูมิภาค โดยร้านอาหารที่ได้รับการประชาสัมพันธ์เป็นร้านอาหารที่มีคุณภาพ ผ่านการยกระดับและพัฒนา สอดรับกับนโยบายโครงการ “ครัวไทยครัวคุณภาพของโลก Thailand Food Quality to the World”  ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาอาหารริมทาง (Thai Street Food) ซึ่งดำเนินงานโดยสถาบันอาหาร (National Food Institute)

ร่วมกับ : PMG Corperation

อ่านต่อ : ธนาคารสหรัฐฯ ใช้ปัญญาประดิษฐ์ จับตาลูกค้า และ พนักงาน