บทความเดือนมิถุนายนKidsDee” เป็นความพยายามของ “ทีมปันดี” ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของนักกิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่มีความต้องการสร้างสรรค์สื่อที่เป็นประโยชน์กับผู้ปกครองและเด็ก

ร่วมกับ : Digital Business Consult

อ่านต่อ : แฮกเกอร์ใช้ Slack เข้าเจาะเครือข่าย EA Games ก่อนโจรกรรมซอร์สโค้ด